نورپردازی تخصصی تبلیغات

استاد:  یداله ولی زاده  

اهداف این دوره:

شاید بسیاری از شما با نورپردازی و تکنیک های آن به صورت عمومی آشنا باشید، شاید این تصور برای شما پیش بیاید که آشنایی کلی با نورپردازی قطعا می تواند برای شما در شاخه تبلیغات کافی باشد، روی صحبت ما با آن دسته از دوستانیست که عکاسی تبلیغاتی را به عنوان شاخه اصلی فعالیتشان در نظر گرفته اند و تمام سعیشان رسیدن به بالاترین درجات در این شاخه از عکاسی می باشد، با توجه به هدف کلی این هنرجویان و پیش زمینه ای که شاید از قبل داشته باشند لازم است تا مراحل رسیدن به آموزش صحیح این رشته را طی نمایند. نورپردازی تخصصی تبلیغات، روی صحبتش با این هنرجویان است، به آنها کمک خواهد کرد تا با جنسیت های مختلف چه رفلکتیو و چه غیررفلکتیو آشنا شوند، تکسچرها را بشناسند و قدرت کنترل نور را بر روی این سطوح داشته باشند. بدون گذراندن این دوره آموزشی 6 جلسه ای، شاید مراحل بعدی عکاسی تبلیغاتی مشکل تر و غیرقابل دسترس تر به نظر برسد. به تمام هنرجویانی که قصد ادامه راه در شاخه عکاسی تبلیغاتی را دارند توصیه می شود که این دوره را حتما با دقت کافی بگذرانند.