نورپردازی پرتره و مدلینگ

استاد: شهاب حاجی مشهدی

عناوین درسی:

شناخت اولیه نور:

بررسی نور / منبع نور / شدت نور / کیفیت نور / رنگ نور / راستای نور / کنتراست نور

 

نوردهی و نورسنجی:

نورسنجی دستی / نورسنجی بازگشتی / نورسنجی های TTL / تفسیر نورخوانی

 

نورپردازی:

. قوانین عملی نورپردازی / قوانین کاربردی نورپردازی

. شناخت لوازم و ابزار نورپردازی / پر کردن/ بازتاباننده ها/ فلش و اجزای آن / نور جاری و ظرفیت های ثبت/ انتخاب فلش/ عدد راهنما/ استفاده از فلش به عنوان نور اصلی

. نورپردازی در استودیو/ ترکیب منابع نوری/ نسبت های نوری/ قوانین نورپردازی/ روش های ترسیم دیاگرام

 

تکنیک های اجرای نور:

نورپردازی تک کلیدی/ نورپردازی 3key/ نورپردازی 4key

High key/ Low key/ Butterfly/ Rembrandt/ Loop lighting

Open flash/ Slow sync flash/ Multi expose/ Dramatic lighting/ Hollywood lighting/ Lighting modifier/ Split lighting/ Paramount lighting

 

اجرای تکنیک chroma key

اجرای تکنیک HDR

نورپردازی و تکنیک های اجرای نور در فضای خارج از استودیو

روش های اتود برای نورپردازی های خاص

طراحی صحنه برای مادلینگ

میک آپ در مادلینگ

اصول  اولیه در post production

روش های finalize پروزه

طراحی سناریو و طراحی صحنه برای Advertising

ترکیب بندی و هارمونی در Fashion Photography

نورپردازی های خاص و Minimalistic Lighting

تکنیک های نورپردازی در خارج از استودیو (  outdoor)

روش های هدایت سوژه

متعادل سازی برای عکاسی (  Makeup Modeling)

Post Production در حوزه Fashion Photography