معرفی کتاب های تخصصی

عکاس؛ استودیو

نویسنده: جان چاپلد/ مترجم: مهدی فاضل

ادامه مطلب
تکنیک عکاسی

نویسنده: آندریاس فی نینگر/ مترجم: نصرالله کسرائیان

ادامه مطلب
ترکیب بندی در عکاسی

نویسنده: دیوید پرکل / مترجم: اسماعیل عباسی – احسان قنبری فرد

ادامه مطلب
مدیریت چشم مخاطب

چگونه نشانه­‌های تصویری را سازماندهی کنیم

ادامه مطلب