فتومونتاژ

گذری بر تصویر دیجیتال و فتومونتاژ

استاد: بهمن رئوفی

 

هنر خلاقه فتومونتاژ که می توان گفت ضمیمه ای بر کلاژ است، با کنار هم قرار دادن تصاویر عادی در نرم افزار قدرتمند فتوشاپ، به عکاسان کمک می کند تا ایده، ذهنیت و دید خود را به صورت یک واقعیت مصور به نمایش بگذارند. با شرکت در این دوره تخصصی ١٥ جلسه عملي، دریچه ای جدید به روی شما باز می شود تا بتوانید ایده های بکر خود را پس از مرحله عکاسی با استفاده از این امکان جدید به مرحله اجرا درآورید.