فتوشاپ برای عکاسان تبلیغات و پرتره

استاد: ساسان پناهی 

عناوین درسی: 

جلسه اول: آماده سازی سیستم و محیط کار برای چاپ و وب، مختصات یک فایل جدید برای چاپ و وب، مدهای رنگی براي چاپ و وب

جلسه دوم: روش‌های بزرگ و کوچک کردن و کراپ تصویر، لایه‌ها 

جلسه سوم: ابزارهای ادیت عکس‏، كاربردها و روش‎ها

جلسه چهارم: گرادیانت (کاربردها و نکات پنهان) در ادیت تصاویر تبلیغاتی، ابزارهای ادیت منطقه‌ای

جلسه پنجم: تنظیم رنگ و روشنايی تصویر با فرمان‌هاي فتوشاپ، تعادل رنگ و وایت بالانس

جلسه ششم: مقدمه‌ی بر استفاده از ماسک‌ها (ماسك سريع و ماسك لايه) در فتوشاپ، كار با ابزار برداری و کاربرد آن در تصاویر تبلیغاتی

جلسه هفتم: ادیت تصاویر در Camera Raw، ادیت تصاویر تبلیغاتی در پنل Basic، کار با پنل Curves‌ در Camera Raw‌ و فتوشاپ 

جلسه هشتم: آشنایی با Smart Object و ارتباط آن با Camera Raw و فتوشاپ، بررسی انواع تکنیک‌های Sharpness در وب و چاپ

جلسه نهم: از بین بردن نویزها در Camera Raw و فتوشاپ، تنظیم رنگ تصویر، ساخت تصاویر دو رنگ و تک رنگ، تصحیح خطاهای لنز 

جلسه دهم: ادیت‌های منطقه‌ی تصاویر تبلیغاتی در Camera Raw و فتوشاپ

جلسه یازدهم: ادیت‌های خودکار، تکنیک‌های Multi Shot Photography در فتوشاپ و Camera Raw 

جلسه دوازدهم: سیاه و سفید کردن تصاویر با استفاده از Camera Raw، فتوشاپ و Silver efx Pro

جلسه سیزدهم: جلوه‌های ویژه در Camera Raw‌ و فتوشاپ (Color Grading)

جلسه چهاردهم: پرتره، تنظیم رنگ پوست، چشم‎ها

جلسه پانزدهم: موها، لب‌ها و ...

نکته: تمامی جلسات دارای تمرین عملی بوده فلذا همراه داشتن لپ تاپ برای هنرجو الزامی می باشد.