دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

استاد : شهاب حاجی مشهدی

 

عناوین درسی

 

دراین دوره آموزشی 10 جلسه ای، هنرجویان عزیز با مباحث تکنیکی عکاسی به صورت تئوری و عملی آشنا خواهند شد، همچنین مباحث نظری و شیوه های بهتر دیدن در عرصه عکاسی را خواهند آموخت.

 

الف) مباحث تکنیکی عکاسی :

شناخت ابزارکار عکاسی شامل: انواع دوربین . انواع لنز . قطع فیلم و سنسورهای دیجیتال . نورسنج ها و نورسنجی . انواع فیلتر . کارکردهای نور . کارکردهای سایه . شناخت رنگ . شناخت عمق و فضا . ترکیب بندی و قواعد آن و ...

 

ب) مباحث نظری عکاسی:

مختصری درباب تاریخچه عکاسی . انواع عکس . انواع سوژه در عکاسی . شناخت سبک های عکاسی . سمبل های عکاسی . چگونگی ارائه عکس