عکاسی تبلیغاتی پیشرفته

استاد: یداله ولی زاده

اهداف این دوره:

بررسی دقیق و هوشمندانه و کنترل بر روی نور استودیویی به شکلی که شما را قادر به نور پردازی فضایی با وسعت بالا و المان های زیاد می کند. این نوع عکاسی مربوط به هنرجویانی است که ترم مقدماتی را گذرانده و سپس نیاز به تکمیل مهارت های خود در ارتباط با نورپردازی استودیویی و اشراف بیشتر به نور و چیدمان دارند. عکاسانی که این دوره را طی می کنند طبیعتا نسبت به دیگر عکاسان از توان بسیار بالاتری در زمینه کنترل نور و چیدمان برخوردارند.