عکاسی تبلیغاتی محصول

استاد: یداله ولی زاده

اهداف این دوره:

دراین دوره آموزشی 10 جلسه ای، هنرجویان عزیز با مباحث عملی عکاسی تبلیغاتی آشنا خواهند شد، به صورتی که نورپردازی و عکاسی محصولات مختلف را تجربه خواهند کرد. این 10 جلسه، بهانه هایی هستند جهت آشنایی با روش های عکاسی تبلیغاتی و استفاده هنرمندانه از توانایی های یک عکاس تبلیغات. برای مثال نان به معنای بافت و تکسچر، شیرینی بهانه خلق زیبایی و ایجاد حس و در نهایت تمامی موارد به عنوان نمایندگانی از چالش هایی خواهند بود که یک عکاس تبلیغاتی حرفه ای با آن مواجه خواهد شد.