عکس خوب چیست؟

عکس خوب چیست؟

178  تعداد بازدید

متن حاضر مقدمه‌ی است با عنوان «از عکس خوب و از چهره‌های گمنام» که توسط یحیی دهقان‌پور برای کتاب عکس «پنج نگاه به خاک» نوشته شده است

عکس خوب چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر عکسی داشته باشیم که از تمام ویژگی‌های فنی برشمرده برخوردار باشد ولی خالی از مفهوم و یا هدفی باشد، درست همانند آن نوشته‌ی لطیف و شیوا ولی تهی از محتوی است. مانند اکثر عکس‌های کلیشه‌ای تبلیغاتی در مجلات و روزنامه‌های مختلف برای کالاهایی نظیر سیگار و ساعت. در آگهی نوع اول همیشه بسته‌ای سیگار نشان داده شده است با مارک مخصوص‌اش و دو سه نخ سیگاری که از پاکت خارج شده، و در طرف دیگر عکس، سواری با سیگاری بین دو انگشت و یا مرد مرتب و شیک‌پوشی که یک نخ سیگار را از پاکت خارج کرده، دیده می‌شود. شاید به عنوان کشیدن سیگار و رفع خستگی، و یا تشخّص و جذابیّت بیشتر. و در نوع دوم، فرم یکنواخت و ثابت عقربه‌ها که در تمام موارد به‌نحو کسالت‌باری ساعت ده و ده دقیقه را نشان می‌دهد، مشاهده می‌گردد. اگرچه در این نوع تصاویر حداکثر استفاده از تمام امکانات و وسایل تکنیکی شده است، ولی چون اندیشه‌ای در آن‌ها به‌کار برده نشده است، فقط تکرار و دیدن بیش از حد آن‌ها در تلویزیون و سینما و مطبوعات سبب جایگزینی ناخودآگاه در ذهن بیننده می‌گردد. آنچه باقی می‌ماند شعور و فرهنگ و توانایی عکاس است در انتخاب موضوع و یا موضوعات تصویری به گونه‌ای که حاصل کار بیشترین تاثیر را بر بیننده بگذارد. پس دوربین در دست هنرمند عکاس مانند تور ماهی‌گیری نیست که به دریا بیفکند و ماهی‌های ریز و درشت را یکجا صید کند، بلکه تفنگی است که با آن از میان صدها شکار یکی را انتخاب کند و نشانه بگیرد و به هدف بزند.