عکاس؛ استودیو

عکاس؛ استودیو

187  تعداد بازدید

نویسنده: جان چاپلد/ مترجم: مهدی فاضل

عکاس؛ استودیو

تصویرسازی تبلیغاتی اغلب به دو مقوله مهم می پردازد: طبیعت بی جان و مد. کاربر تجاری بزرگ عکاسی رسانه های جمعی هستند. در روزنامه ها، مجلات و اینترنت اغلب تصاویر موجود در خدمت تبلیغات برای یک کالا یا چیزی از این دست هستند. تصویرسازی تبلیغاتی مبتنی بر عکس زمانی آغاز شد که قابلیت تکثیر مکانیکی تصویر، در تیراژهای بالا، تحقق یافته بود. این مقوله از آن زمان تاکنون به ابزاری موثر در صنعت تبلیغات تبدیل شده است. استفاده از عکس در تصویرسازی تبلیغاتی از سال 1850 آغاز شد.