نشست های تخصصی عکاسی نمایشگاه طعم عکس4

نشست های تخصصی عکاسی نمایشگاه طعم عکس4

نشست های تخصصی عکاسی با موضوع "ذن و عکاسی تبلیغاتی" توسط ساناز طبیب، و موضوع " گرافیک از منظر دوربین " توسط محسن محمدی، روز پنجشنبه مورخ 29 آذرماه 1397، در گالری بهار خانه هنرمندان ایران برگزار شد و با استقبال بی نظیر عکاسان و علاقه مندان روبرو گشت.