نشست های تخصصی عکاسی نمایشگاه طعم عکس4

نشست های تخصصی عکاسی نمایشگاه طعم عکس4

نشست های تخصصی عکاسی با موضوع "نُورو مارکتینگ در عکاسی تبلیغاتی" توسط شادی احمری، و موضوع " فضاسازی در عکاسی تبلیغاتی (خلق زمان و مکان در استودیو)" توسط سیاوش جهانبین، روز چهارشنبه مورخ 28 آذرماه 1397، در گالری بهار خانه هنرمندان ایران برگزار شد و با استقبال بی نظیر عکاسان و علاقه مندان روبرو گشت.