نشست تخصصی فتومونتاژ

نشست تخصصی فتومونتاژ (1396) برگزار شد

 

نشست تخصصی با عنوان "گذری بر تصویر دیجیتال و فتومونتاژ" توسط آموزشگاه مرداد روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن 1396 در محل آموزشگاه برگزار شد. مدرس این نشست "بهمن رئوفی"، یکی از بهترین متخصصین فتوشاپ که نزدیک به 1200 ساعت تدریس نرم افزار فتوشاپ در مراکز آموزشی مرتبط، برگزاری ده ها ورکشاپ تخصصی فتوشاپ، بیش از 3500 ساعت تدریس خصوصی را در کارنامه خود دارد، بود. این نشست با استقبال بسیار خوب هنرجویان و علاقه مندان روبرو شد.