(در جستجوی ویویان مایر) Finding Vivian Maier

 

 

با توجه به نظرسنجی صورت گرفته در اینستاگرام و با توجه به نظر اکثریت قاطع عزیزان از این فصل (تابستان ۱۴۰۱) در مجموعه مرداد پخش فیلم با موضوع عکاسی صورت گرفت.

اولین فیلم و با عنوان زنان و عکاسی با تقدیم به همه عکاسان زن به فیلم (در جستجوی ویویان مایر) اختصاص یافت. این فیلم در روز پنج شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ و با نقد و بررسی استاد شهاب حاجی مشهدی و با پرداختن به مباحثی همچنین عکاسی خیابانی، عکاسی مستند و آشنایی با عکاسان تأثیرگذار در این حوزه از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار گردید.

این برنامه که با استقبال مخاطبان و هنرجویان عزیز نیز همراه بود علی رغم در نظر گرفتن ۲ ساعت برای به انجام رسیدن برنامه، تا ساعت ۱۹ ادامه داشت و در انتها نیز پس از پخش فیلم و مراسم پذیرایی از هنرجویان عزیز به نقد و بررسی خود عکاس و نکات موجود در فیلم دیده شده پرداخته شد.

قرار بر این هست که این برنامه به صورت مدون و مستمر همراه با اطلاع رسانی، هر ماه یک بار برگزار گردد. (اطلاع رسانی برنامه ها از طریق اینستاگرام مرداد صورت می پذیرد.)