برگزاری ورکشاپ عکاسی و ادیت طلا و جواهر (خردادماه ۱۴۰۱)

ورکشاپ یک روزه عکاسی طلا و جواهر در دو بخش در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۱ برگزار گردید.

در بخش اول که عکاسی آن را جناب استاد یداله ولیزاده به عهده داشتند به عکاسی پرداخته شد که در این مرحله ۴ فریم عکس با چیدمان انجام گردید. بعد از تایم استراحت، پذیرایی و ناهار در بخش دوم نیز به ادیت تصاویر گرفته شده توسط استاد ساسان پناهی پرداخته شد.