شروع دوره جدید "اصول مذاکره حرفه ای و ارتباط مؤثر"

با توجه به اینکه هنرجویان بعد از گذراندن دوره های آموزشی در آموزشگاه به تخصص کافی جهت انجام پروژه های مختلف دست می یابند برای ورود به بازار کار و رقابت در این عرصه به مذاکره با مشتری و ارتباط مؤثر نیاز خواهند داشت فلذا آموزشگاه دوره "اصول مذاکره حرفه ای و ارتباط مؤثر" را به دوره های خود افزود و از این فصل با این دوره جدید در کنار هنرجویان خواهیم بود.

مدرسی این دوره مهم را جناب دکتر کاظمی بر عهده دارند.

دوره اول با استقبال بی نظیر هنرجویان عزیز در خردادماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. 

 

 

قسمتی از بیوگرافی جناب دکتر کاظمی:

 • دکترای مدیریت، تجارت و کسب و کار از دانشگاه ایپگ فرانسه (منتخب بهترین تز)
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی بازرگانی و کسب و کار از دانشگاه نئوما فرانسه (نفر اول دوره و منتخب پایان نامه)
 • دارنده نشان عالی مدیر نمونه سال ۱۳۹۶
 • برگزیده جشنواره مدیران ماندگار ایران در سال ۱۳۹۵
 • دارنده نشان عالی مدیر شایسته ملی در سال ۱۳۹۴
 • برگزیده چهره های ماندگار کیفیت ایران در سال ۱۳۹۴
 • مدال افتخار مدیر موفق از وزارت بازرگانی و صنایع ایران ۱۳۹۴
 • خالق و موسس برند لوازم خانگی سام (زیر مجموعه سامسونگ ایران) ۱۳۹۳
 • برنده جایزه مدیر برتر تجاری در جشنواره ( MENAAخاورمیانه و شمال افریقا) دبی سال ۲۰۱۸
 • برنده جایزه پرسنال برندینگ در جشنواره ( MENAAخاورمیانه و شمال افریقا) مسقط سال ۲۰۱۹
 • مدرس دوره های مدیریت، مذاکره و پرسنال برندینگ