لایو مشترک اساتید مرداد پیرامون مشکلات آموزش آنلاین

 

لایو مشترک اساتید مرداد (یداله ولیزاده و شهاب حاجی مشهدی)

موضوع: بررسی مسائل و مشکلات آموزش آنلاین به همراه پرسش و پاسخ زنده

زمان: شنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹