عکاسی تخصصی مواد غذایی

عکاسی تخصصی مواد غذایی

1548  تعداد بازدید

ترم بهار ۱۴۰۰ ----------------------- روزهای دوشنبه (۱۷ الی ۲۰) -------- در ۸ جلسه عملی

عکاسی تخصصی مواد غذایی
دوره های  ۱۳۹۹ تکمیل ظرفیت شدند.
دوره فروردین ۱۴۰۰ در حال ثبت نام می باشد. 

لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.