عکاسی تخصصی مواد غذایی

عکاسی تخصصی مواد غذایی

971  تعداد بازدید

ترم بهار ۱۳۹۹ --------------------- روزهای دوشنبه (۱۷ الی ۲۰) --------- در ۶ جلسه عملی

عکاسی تخصصی مواد غذایی
دوره فروردین ماه ۱۳۹۹ در حال ثبت نام می باشد. (ظرفیت باقیمانده فقط یک نفر)

لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.