عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضا سازی)

عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضا سازی)

640  تعداد بازدید

ترم بهار ۱۳۹۹ -------------------------- در ۶ جلسه عملی

عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضا سازی)
دوره فروردین ماه ۱۳۹۹ در حال ثبت نام می باشد. (ظرفیت فقط یک نفر)

لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.