عکاسی تبلیغاتی محصول

عکاسی تبلیغاتی محصول

1120  تعداد بازدید

ترم زمستان ۱۳۹۹ --------------------- روزهای شنبه (۱۷ الی ۲۰) ------------- در ۱۰ جلسه عملی

عکاسی تبلیغاتی محصول
دوره پاییز ۱۳۹۹ تکمیل ظرفیت شد.
دوره دی ماه در حال ثبت نام می باشد. 
 
لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.