عکاسی تبلیغاتی محصول

عکاسی تبلیغاتی محصول

681  تعداد بازدید

ترم خرداد ماه ۱۳۹۹ -------------------- در ۱۰ جلسه عملی

عکاسی تبلیغاتی محصول
دوره فروردین ماه ۱۳۹۹ تکمیل شد.

دوره خرداد ماه در حال ثبت نام می باشد.
 
لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.