نورپردازی تخصصی تبلیغات

نورپردازی تخصصی تبلیغات

671  تعداد بازدید

ترم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ -------------- در ۶ جلسه عملی

نورپردازی تخصصی تبلیغات
دوره فروردین ماه ۱۳۹۹ تکمیل ظرفیت شد.

دوره اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در حال ثبت نام می باشد. 

لطفاً جهت رزرو و  ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.