نورپردازی تخصصی تبلیغات

نورپردازی تخصصی تبلیغات

1094  تعداد بازدید

ترم زمستان ۱۳۹۹ ------------------- روزهای شنبه (۱۷ الی ۲۰) ------------ در ۶ جلسه عملی

نورپردازی تخصصی تبلیغات
دوره پاییز تکمیل ظرفیت شد. 
دوره دی ماه در حال ثبت نام می باشد.

لطفاً جهت رزرو و  ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.