فتوشاپ برای عکاسان تبلیغات و پرتره

فتوشاپ برای عکاسان تبلیغات و پرتره

718  تعداد بازدید

ترم بهمن ماه ۱۳۹۸ ------------- روزهای شنبه (۱۷ الی ۱۹) ---------- در ۱۵ جلسه

فتوشاپ برای عکاسان تبلیغات و پرتره
شروع این دوره ۱۹ بهمن ماه می باشد.  (ظرفیت باقیمانده: یک نفر)

لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.