اصول مذاکره حرفه ای و ارتباط مؤثر

اصول مذاکره حرفه ای و ارتباط مؤثر

192  تعداد بازدید

ترم جدید ------------------------------ در ۷ جلسه

اصول مذاکره حرفه ای و ارتباط مؤثر
این دوره در حال ثبت نام می باشد.

لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.