عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضا سازی) - نیمه خصوصی

عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضا سازی) - نیمه خصوصی

1041  تعداد بازدید

ترم جدید ------------------------------- در ۶ جلسه عملی

عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضا سازی) - نیمه خصوصی
این دوره به صورت نیمه خصوصی و بعد از مصاحبه مربوط به دوره برگزار می گردد. (ظرفیت ۵ نفر)

لطفاً جهت رزرو و ثبت نام دوره، با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.